KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Mittarit

Terveellisen ruoan hintakilpailukyky

Tämä mittari mittaa kasvisten ja muiden terveellisten ruokien hintakilpailukykyä suhteessa siihen, mitä ne maksaisivat, jos niihin ei kohdistettaisi erilaisia taloudellisia kannustimia vaan vero- ja tukikohtelu olisi sama kuin epätervellisillä ruoilla. Mittari siis ilmoittaa, kuinka paljon halvempia terveelliset ruoat ovat nyt kuin vertailutilanteessa.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio