KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Mittarit

Vanhan metsän määrä

Vanha metsä tarkoittaa yli 90-vuotiasta metsää (Pohjois-Suomessa vieläkin vanhempaa), jossa puuston ikärakenne on vaihtelevaa ja lajistoltaan monipuolista.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio