KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Mittarit

Avohakkuun määrä

Avohakkuu palauttaa keski-ikäisen ja vanhan metsän takaisin taimikoksi. Mahdolliset nuoren metsän avohakkuut ovat harvinaisia ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömiä.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio