KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Mittarit

Tautitaakka raakaveden kontaminaatiotilanteessa

Mittari esittää skenaariotarkasteluna, millainen tautitaakka syntyisi, jos raakaveteen tulisi vakava mikrobikontaminaatio ja juomavesi saastuisi. Skenaariossa voi tarkastella erilaisten puhdustusmenetelmien ja klooriannosten vaikutusta tautitaakkaan.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio