KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Taktinen mittari

Kokonaistautitaakka suhteessa terveydenhuollon kustannuksiin

Kokonaistautitaakka kuvaa sairauden tai ennenaikaisen kuoleman takia menetettyjä terveitä elinvuosia. Tätä terveysmittaria on hyödyllistä suhteuttaa myös terveydenhuollon kustannuksiin. Kansainvälisessä vertailussa näyttää siltä, että kokonaisterveyteen vaikuttavat pääasiassa aivan muut tekijät kuin terveydenhuoltoon sijoitetut rahat. Vasta erittäin vähäinen terveydenhuolto aiheuttaa erittäin vakavaa vaaraa kansalaisten kokonaisterveydelle.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio