KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Strateginen mittari

Ravitsemuksen tautitaakka Suomessa

Ravitsemukselliset tekijät kuten liian vähäinen kasvisten tai hedelmien kulutus tai liiallinen suolan tai punaisen lihan syönti aiheuttavat terveyshaittaa. Myös ruoassa olevat mikrobit saattavat aiheuttaa tauteja. Näitä terveyshaittoja voidaan kuvata yhteisellä mittarilla tautitaakkana. Kuvassa on esitetty useita suomalaisen ravitsemuksen kannalta tärkeitä tai kiinnostavia riskitekijöitä. Tiedot ovat peräisin Ruori-hankkeesta, joka oli osa valtioneuvoston tutkimustoimintaa vuosina 2018-2019. Data ja laskenta on yksityiskohtaisesti kuvattu tietokiteessä, joka löytyy Opasnet-verkkotyötilasta.

Suomessa ravitsemukselliset terveysriskit ovat huomattavasti suurempia kuin mikrobeihin tai ympäristömyrkkyihin liittyvät riskit.

Kuvaaja

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio