KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Toiminnallinen mittari

Ihmisten osuus, joilla on riittävät ravitsemustaidot

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
R2Valtakunnalliset rakenteet elintapaohjaukselle ja ravitsemusneuvonnalle
Ei aloitettu
R3Riittävät ravitsemusterapeuttiresurssit perusterveydenhuoltoon
Ei aloitettu
R4Ravitsemusasiantuntijapalvelut kuntiin ja kuntayhtymiin
Ei aloitettu
KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio