KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Toiminnallinen mittari

Terveellisen osuus lounasympäristön näkyvyydestä

Ihmisen ravitsemusympäristöllä tarkoitetaan niitä tarjolla olevia tuotteita ja mahdollisuuksia, joista ihminen voi oman ruokavalionsa kerätä. Esimerkiksi lounaslinjastolla salaatit ja muut terveelliset ruoat voivat olla hyvin tai huonosti esillä, jolloin tämä vaikuttaa siihen, mitä ihminen valitsee. Tuotteiden tarjollepanolla voidaan tuupata (engl. nudging) ihmisiä haluttuun suuntaan. Tällä mittarilla arvioidaan terveellisten ruokien näkyvyyttä kaikkien tarjolla olevien ruokien joukossa.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
R6Ravitsemusta edistävien toimien arviointi osaksi Oiva-valvontaa
Ei aloitettu
R11Selvitys opiskelijoiden ateriatukijärjestelmän tasavertaisesta toteuttamisesta
Ei aloitettu
R12Joukkoruokailun laatuvaatimusten sitovuuden vahvistaminen
Ei aloitettu
R13Työpaikkalounaiden valtiontukea suunnataan ainoastaan Sydänmerkki-aterioille
Ei aloitettu
R14Heikompiosaisten terveellisten ateriamahdollisuuksien edistäminen
Ei aloitettu
KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio