KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Taktinen mittari

Vanhan metsän määrä

Vanha metsä tarkoittaa yli 90-vuotiasta metsää (Pohjois-Suomessa vieläkin vanhempaa), jossa puuston ikärakenne on vaihtelevaa ja lajistoltaan monipuolista.

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio