KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Taktinen mittari

Taimikon määrä

Taimikko tarkoittaa alle 20-vuotiasta metsää, joka ei tuota mitään merkittäviä ekosysteemipalveluja eikä puutavaraa. Mahdolliset harvennustuotot, vatut tai korvasienet on vähäisiä kokonaisuuteen nähden. Taimikko ei myöskään juuri ole hiilinielu eikä -varasto.

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio