KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Taktinen mittari

Avohakkuun määrä

Avohakkuu palauttaa keski-ikäisen ja vanhan metsän takaisin taimikoksi. Mahdolliset nuoren metsän avohakkuut ovat harvinaisia ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömiä.

KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio