KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio
Toiminnallinen mittari

Tukkipuun kysyntä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
M2Sahakapasiteetin lisärakentaminen Suomeen
Ei aloitettu
KEHITYS Tämä on palvelun kehitysversio